2271107101 Έναντι εισόδου θεάτρου Καστρομηνά, Χίος amauropetros@yahoo.gr
hero image

 

ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΙΟΣ


ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ
 

Η αδιατάρακτη κοπή μπετόν είναι η τεχνική με την οποία το μπετόν κόβεται χωρίς κραδασμό-δόνηση ή σκόνη με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς να επιβαρύνεται ο υπάρχον σκελετός του κτιρίου. Η κοπή γίνεται με δίσκους που έχουν διαμάντια (διαμαντοκοπή) και νερό και προσφέρει λείες τελικές επιφάνειες.
Η αδιατάρακτη κοπή μπετόν διευκολύνει τις αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις, τις ανακαινίσεις, τις αλλαγές όψεων, τις μετατροπές και τις διορθώσεις κακοτεχνιών.
Εξυπηρετεί επίσης τις στατικές επεμβάσεις και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.


Στο πλαίσιο της όσο δυνατό μικρότερης διατάραξης του παλαιού σκελετού ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια εργασιών ανακατασκευής – ανακαίνισης – επισκευής ή ενίσχυσης, η σύγχρονη πλέον απαίτηση επιβάλλει την απουσία οιασδήποτε δόνησης στον παλαιό Φέροντα Οργανισμό, καθώς οι ζημιές στο εσωτερικό του σκελετού δεν είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού και πολλές φορές αποβαίνουν σημαντικές για τη κατάσταση της εσωτερικής δομής του σκυροδέματος(ρηγμάτωση,αποσάρθρωση).
 

Είναι διαπιστωμένη η ανάπτυξη τριχοειδών ρηγματώσεων στο εσωτερικό στοιχείων σκυροδέματος κατά τη χρήση κομπρεσέρ στις κατεδαφίσεις.

Η αδιατάρακτη κοπή βρίσκει εφαρμογή
στην καθαίρεση μπαλκονιών, ορόφων, λιθοδομών, πλακών, δοκαριών, υποστυλωμάτων και θεμελιώσεων. Σε ανοίγματα εξωτερικά (παράθυρα, πόρτες, δώματα και αίθρια) ή εσωτερικά (σκάλες, λεβητοστάσια, αποθήκες, τζάκια, καμινάδες, ασανσέρ, ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις).

 

Τα πλεονεκτήματα είναι:
 Δεν προκαλούνται κραδασμοί και δονήσεις που να επιβαρύνουν τον υπάρχοντα σκελετό του κτιρίου
 Οι τελικές επιφάνειες είναι λείες
 Μεγάλη ταχύτητα εκτέλεσης των έργων