ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Η επιχείρηση επίσης αναλαμβάνει εργασίες πασσαλόμπηξης για μικροπασσάλους με δυνατότητα μέγιστου βάθους τα 5 μ.μ. οι οποίες χρησιμεύουν σε προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις, ξύλινες κατασκευές, βοηθητικά κτίρια, στυλίσκους, κοντέινερ, φράχτες, σήμανση δρόμων, παιδικές χαρές, στέγαστρα, περιφράξεις κ.α. με τους παρακάτω τρόπους

  • Μπετόμπηξη, δηλαδή πραγματοποιούμε διάνοιξη κάθετων οπών στο επιθυμητό βάθος και έπειτα στερεώνουμε την κατασκευή με την πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα.
  • Με βιδωτά θεμέλια τα οποία λόγω της κωνικής μορφής τους καθώς βιδώνονται στο έδαφος συμπιέζουν και συμπυκνώνουν το χώμα εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ασφάλεια χωρίς να χρειάζονται σκυροδέτηση.
Κοινοποίηση